Marttaliitto ja Uudenmaan Martat

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

 

Marttatoiminta

 

Tämä osio on yleistä koko Suomen kattavan marttajärjestön toimintaperiaatteista. Linkeistä pääset katsomaan Marttaliiton sekä Uudenmaan marttojen sivuja, jossa on kaikille suunnattuja asioita. Niitä menoja ja asioita ei olla nostettu Myllypuron Marttojen tapahtumien joukkoon, vaan ne pitää bongata sitten sieltä. Piirin tapahtumat ovat avoimia kaikille martoille eli jos sieltä löytyy jotain itsellesi sopivaa, mene rohkeasti mukaan.

***********************************************

Martat on yhtenäinen, uudistuva kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää perheen hyvinvointia. Järjestö toimii aktiivisesti yhteiskunnallisena ja alueellisena vaikuttajana sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Marttojen toiminta on avointa ja yhteistoimintaan kannustavaa. Jäsenyys martoissa on arvostettua.

Marttajärjestö tuottaa laadukkaita ja ajankohtaisia neuvontapalveluja ja tuotteita. Sen organisaatio ja talous on kunnossa.

Kotien hyvinvointi

 • Vaalimme taitoa selvitä arjesta rajallisin resurssein.
 • Arvostamme kädentaitoja, säästäväisyyttä ja kestävää kehitystä.
 • Kannamme sosiaalista vastuuta.
 • Arvostamme ja edistämme hyviä tapoja.
 • Vaalimme kulttuuria ja hyviä ihmissuhteita.

Suomalaisuus ja kansainvälisyys

 • Kunnioitamme kotimaata ja perinteitä.
 • Arvostamme kotimaisuutta.
 • Hyväksymme ihmisten erilaisuuden.
 • Koemme globaalista vastuuntuntoa.

Yhteisöllisyys ja avoimuus

 • Toimimme ystävällisessä hengessä ja uskomme ihmisen voimavaroihin ja haluun kehittyä tiedollisesti ja taidollisesti.
 • Arvostamme yhdessä tekemistä ja oppimista.
 • Harjoitamme avointa järjestötoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Luotettavuus

 • Toimintamme on rehellistä, vastuuntuntoista ja ammattitaitoista.
 • Tarjoamme luotettavia palveluja