Elämä on parasta itse tehtynä

Missiomme on kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja arjen hallinta.

Visiomme on, että Marttajärjestö on jäsenmäärältään kasvava ja ajassa elävä kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Järjestö on näkyvä vaikuttaja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Arvomme

  • avoimuus
  • rohkeasti oma itsensä
  • valintoja kestävään arkeen
  • onnistumisen ja oppimisen iloa
  • tehdään yhdessä.

Avoimuus

Marttajärjestö on kaikille avoin sekä kotitalousneuvontajärjestö että harrastus- ja vapaaehtoisjärjestö, jossa martta voi toimia, vaikuttaa ja tehdä asioita piirissä, yhdistyksessä, toimintaryhmässä tai yhteiskunnassa yleensä. Harjoitamme avointa toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Toimimme ystävällisessä hengessä ja kutsumme uusia jäseniä mukaan yhteisöön. Marttoja on helppo lähestyä ja heiltä saa neuvoja arkeen.

Rohkeasti oma itsensä

Martta on oma itsensä;  osaava, opetteleva, oppiva, vaikuttava, kuuntelija, pysähtyjä, kansainvälinen, vastuullinen, huolehtiva, avoin, lämmin, aktiivinen, lepääjä, nauttija, vapaaehtoinen, eettinen, rohkea tai jotain muuta. Ei ole yhtä tapaa olla martta, jokainen on tärkeä omana itsenään, yhdessä olemme rohkeasti omina itsenämme enemmän. Uskomme jokaisen omiin voimavaroihin ja haluun kehittyä sekä tiedollisesti että toiminnallisesti. Hyväksymme ihmisten erilaisuuden ja opettelemme vuorovaikutusta ja välittämistä moniarvoisessa ja monikulttuurisessa maailmassa.

Valintoja kestävään arkeen

Marttajärjestön kotitalousneuvonnassa pidetään esillä kestäviä arjen kulutusvalintoja. Kursseillamme neuvomme kotitalouksia ruoan valmistuksessa, ravitsemuksessa, puutarhanhoidossa, ympäristön suojelemisessa, kodin taloudessa ja kodinhoitoon liittyvissä arjen asioissa, joissa kestävän kehityksen mukaiset valinnat korostuvat. Vaalimme taitoa selvitä arjesta rajallisin resurssein. Arvostamme kädentaitoja, säästäväisyyttä ja kestävää kehitystä sekä kannamme sosiaalista vastuuta.

Onnistumisen ja oppimisen iloa

Marttajärjestössä kannustetaan oman osaamisen ja voimavarojen käyttöön, elämänkestävään yhdessä oppimiseen sekä yhteisöllisyyteen, joka lisää sosiaalista pääomaa. Yhdessä oppiminen antaa merkitystä ja vahvistaa hyvää elämää. Martta haluaa antaa omastaan ja laittaa hyvät oppinsa kiertoon sukupolvien ketjussa.

Yhdessä tekemistä

Arvostamme ja edistämme yhdessä tekemistä ja oppmimista sekä hyviä tapoja. Vaalimme kulttuuria ja hyviä ihmissuhteita. Vaikutamme yhdessä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti ja haluamme saada yhdessä aikaan vastuullista ja välittävää elämäntapaa. Yhdessä tekemisen kautta saamme uusia oivalluksia, elämäämme merkitystä sekä arkisia ilon hetkiä, jotka kantavat. Yhdessä martoissa on arjen mahdollisuus.